Knjige pod jelkami
se vrańćajo v center Nove Gorice
med 19. in 22. decembrom 2017.