NOVA GORICA, 1.8. JUNIJ 2018

Knjižni festival MESTO KNJIGE
Društvo humanistov Goriške
XXX. divizije 13a

5000 Nova Gorica