“Kustosi Goriškega muzeja: David Kožuh, Darja Skrt, Rok Bavčar in Marko Klavora so nam predstavili prihajajoče razstavne projekte, katerih obisk vam toplo priporočamo.

Sledilo je predavanje predstojnice Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, dr. Marine Lukšič Hacin: Selitvena dinamika slovenskega okolja ‒ odhajanja, prihajanja, beg, vračanja.

Foto: Peter Mišic”

From Mesto knjige gosti torkov večer Goriškega muzeja. Posted by Mesto knjige on 5/31/2016 (7 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2