“Večer sta zaključila Olfamož in Damir Avdić, ki sta do dobrega zazibala in podžgala nočne zvočne valove do te mere, da ju nismo hoteli izpustiti z odra.

Foto: @[1762335311:2048:Peter Mišic]”

From Kvantavtorska sabotaža v Novi GoVorici: Damir Avdić in Olfamož. Posted by Mesto knjige on 6/03/2016 (8 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2