Aleš Vaupotič

> Mesto knjige 2019

Aleš Vaupotič (1975) je raziskovalec na področju primerjalne književnosti, ki se ukvarja s povezavami med likovimi-medijskimi umetnostmi in literaturo, ter novomedijski umetnik, recenzent, univerzitetni profesor in kustos.
Vaupotič je leta 2001 diplomiral iz primerjalne književnosti, leta 2011 pa še doktoriral iz literarnih ved pod mentorstvom Tomislava Virka ter somentorstvom Sreča Dragana in Janeza Strehovca. Na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani je leta 2004 postal magister umetnosti pod mentorstvom Sreča Dragana. Dodatno se je izobraževal v Italiji (Università Iuav di Venezia) na Hrvaškem (Univerza v Splitu,, v Avstriji (FH Hagenberg), na Novi Zelandiji (Whanganui School of Design) in še enkrat v Italiji (Univerza v Bologni).
Leta 2012 se je zaposlil na Univerzi v Novi Gorici (UNG), kjer od leta 2017 deluje kot izredni profesor za področje književnosti. Med leti 2017 in 2019 je bil dekan Fakultete za humanistiko, med leti 2014 in 2019 pa vodja Raziskovalnega centra za humanistiko na tej univerzi.
Kot umetnik je sodeloval na številnih razstavah na uglednih prizoriščih v Sloveniji in v tujini. Leta 2003 je bil kot umetnik izbran za nastop na mednarodni razstavi Vivere Venezia 2, vzporedne prireditve (collateral event) v sklopu 50. Beneškega bienala. Leta 2005 ga je Igor Zabel uvrstil v izbor reprezentativnih umetnikov desetletja 1995–2005: Teritoriji, identitete, mreže v Moderni galeriji.
Ministrstvo za kulturo je aprila 2021 Aleša Vaupotiča imenovalo za direktorja Moderne galerije, iz pozicije je odstopil maja 2023.

Foto: Rebeka Bernetič/Mesto knjige