Alojz Ihan

> Mesto knjige 2017

Alojz Ihan (1961) je zdravnik, specialist klinične mikrobiologije, redni profesor mikrobiologije in imunologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je predstojnik Katedre za mikrobiologijo in imunologijo, ki organizira in izvaja pouk za več kot 30 študijskih predmetov na Medicinski fakulteti, Biotehniški fakulteti, Fakulteti za farmacijo in Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani ter na podiplomskem pouku Biomedicina.
Poleg strokovnega, pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela v medicini se ukvarja tudi s književnostjo. Bil je urednik revij Problemi, Literatura in Sodobnost ter knjižne zbirke Aleph. Literarno delo Alojza Ihana obsega šest zbirk poezije: Srebrnik (Ljubljana: Književna mladina Slovenije, 1985), Igralci pokra (Ljubljana: Cankarjeva založba, 1989), Pesmi (Ljubljana: Emonica, 1989), Ritem (Celovec: Wieser, 1993), Južno dekle (Ljubljana: Mihelač, 1995) in Salsa (Ljubljana: Mladinska knjiga, 2003). Objavil je štiri romane: Hiša (Emonica, 1997), Romanje za dva … in psa (Ljubljana: Študentska založba, 1998), Hvalnica rešnjemu telesu (Cankarjeva založba, 2011), Karantena (Ljubljana: Beletrina, 2022) in pet knjig esejev: Platon pri zobozdravniku (Cankarjeva založba, 1997), Deset božjih zapovedi (Študentska založba, 2000), Državljanski eseji (Študentska založba, 2012), Čas nesmrtnosti (Beletrina, 2016) in Skupinska slika z epidemijo (Beletrina, 2022). Je tudi avtor zelo branih in v več jezikov prevedenih poljudnoznanstvenih knjig Imunski sistem in odpornost (Mladinska knjiga, 2000) in Do odpornosti z glavo (Mladinska knjiga, 2003). Za svoje literarno delo je prejel številne nagrade, med njimi nagrado Prešernovega sklada (1986). Slovenska znanstvena fundacija ga je za strokovne in poljudne prispevke o epidemiji covid-19 izbrala za komunikatorja znanosti za leto 2021.

Foto: Jure Eržen/Delo