Andreina Trusgnach

> Mesto knjige 2020

Beneška Slovenka Andreina Trusgnach (1961) je bolničarka in pesnica, ki piše v slovenskem beneškem narečju – svojem jeziku srca.
Andreina pravi, da je upanje za Beneške Slovence in slovenski materni jezik Špetrska dvojezična šola, festival Senjam Beneške Piesmi, ki pritegne vedno več mladih in slovenske družine na tem območju. Izrednega pomena so tudi prijateljske in kulturne povezave s Slovenijo, zlasti s Posočjem in z Goriško. Med te Andreina prišteva čezmejno Društvo NIT (prej PoBeRe: Posočje Benečija Rezija), ki povezuje literate in likovnike na obeh straneh nekdanje meje. Andreina je sodelovala na različnih literarnih natečajih, njena besedila najdemo v priložnostnih brošurah, v revijah, šolskih in drugih antologijah, kot Besiede tele zemlje (2004), in v Trinkovem koledarju. Leta 2011 je Kulturno društvo Ivan Trinko iz Čedada objavilo njeno prvo zbirko poeziji Sanje morejo plut vesoko. Andreina je bila za svojo poezijo večkrat nagrajena in je bila tudi zmagovalka natečaja poezije Bluenotte Gorizia (2018); dosegla je drugo mesto v sekciji tujih jezikov na natečaju III Concorso Internazionale Pensare Scrivere Amare (2018); istega leta je napisala najlepše besedilo Senjam Beneške Piesmi; leta 2019 prejela nagrado za drugo mesto z zbirko v slovenskim narečju Nadiških dolin »Pingulauenca, ki jo nie bluo«, dosegla je drugo mesto za poezijo v Firencah in prvo mesto za poezijo v manjšinskem jeziku oktobra 2019 v Sondriju. Septembra 2019 je prejela tudi mednarodno nagrado in dosegla absolutno prvo mesto v Rimu.

foto: Rebeka Bernetič/Mesto knjige