Bojan Brezigar

> Knjige pod jelkami 2022

Bojan Brezigar (1948) je novinar, urednik, politik. Študija ekonomije na Univerzi v Trstu ni dokončal, leta 1976 pa je v Rimu opravil državni novinarski izpit. 2004 je na univerzi v Macerati diplomiral iz politologije na temo volilnih sistemov v manjšinskih okoljih.
Že kot dijak in kasneje študent je pisal za Primorski dnevnik, 1984–85 je bil dopisnik iz Rima, med leti 1992-2007 pa njegov odgovorni urednik. Pisal je tudi za Dnevnik, Nedeljski dnevnik, Delo, Naše razglede, Večer, Primorske novice, Slovenski svet ter za številne italijanske medije.
Od junija 1991 do mednarodnega priznanja Slovenije januarja 1992 je bil predstavnik RS v Deželnem svetu Furlanije – Julijske krajine.

Foto: net