David Bandelj

> Mesto knjige 2020

David Bandelj (1978) je slovenski pesnik, literarni zgodovinar, zborovodja. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je zaključil študij primerjalne književnosti in iz slednje leta 2009 tudi doktoriral pri Ladu Kralju z disertacijo o dnevniku v slovenski in svetovni literaturi. Poučeval je na višjih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom v Gorici, trenutno pa je zaposlen na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici.
Njegova raziskovalna področja so dnevniška in avtobiografska književnost, manjšinske književnosti in slovenska literatura v medkulturnem položaju. Objavlja znanstvene prispevke v strokovnih revijah in zbornikih (Primerjalna književnost, Jezik in slovstvo, Acta Neophilologica, Zborniki Slavističnega društva Slovenije, idr.) sodeluje pri Primorskem dnevniku in tedniku Novi glas ter pri slovenskih kulturnih sporedih RAI. Svoje raziskave predstavlja na pomembnih mednarodnih srečanjih doma in na tujem.
Leta 2007 mu je italijanska država, tako kot mnogim drugim Slovencem iz Italije, ki so za to zaprosili, vrnila originalni slovenski priimek Bandelj, ki je bil v času fašizma njegovi družini poitalijančen v Bandelli.
Je avtor dveh pesniških zbirk (Klic iz nadzemlja – 2000, Razprti svetovi – 2006) in knjige esejev Razbiranja žarišča (2008). Uredil je prvo celovito antologijo sodobne poezije Slovencev v Italiji Rod lepe Vide (2009). Pesmi je objavljal v reviji Mladika in Srp, nekaj jih je vključenih v razne antologije (Znamenja, Goriška knjiga, Rod lepe Vide) in prevedenih v italijanščino (v antologiji Intrecci – Prepletanja in reviji Voci della luna).

foto: Rebeka Bernetič/Mesto knjige