Klemen Ploštajner

> Mesto knjige 2017

Klemen Ploštajner (1990) je leta 2014 diplomiral na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in pridobil naslov diplomirani sociolog. V magistrskem študiju se je osredotočil na področje spreminjanja stanovanj v investicijsko blago, akademsko delo pa je zaključil na doktorskem študiju na temo nepremičninskega trga v Ljubljani.
V letih od 2017 do 2022 je bil zaposlen kot mladi raziskovalec na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer je deloval tudi kot asistent pri predmetih, povezanih z vprašanji družbenega razvoja in delovanja sodobnih družb. Pred imenovanjem na mesto državnega sekretarja, pristojnega za področje stanovanjske politike na Ministrstvu za solidarno prihodnost, je bil zaposlen kot sekretar v kabinetu ministra za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti.
Na stanovanjskem področju je aktiven tako strokovno kot aktivistično. Je avtor več člankov in strokovnih prispevkov na temo stanovanjske politike in stanovanjskih razmer v Sloveniji. Pri svojem delu redno sodeluje s strokovno javnostjo in civilno družbo.

Foto: Borut Kranjc