Livio Isaac Sirovich

> Mesto knjige 2023

Livio Isaak Sirovich se je leta rodil leta 1949 v Trstu nemško-litvanski judovski materi in očetu dalmatinskih korenin. Spravljen je s svojimi mešanimi koreninami in se podpisuje z maternim in očetovim priimkom, povrnjenim v izvorno slovansko zvenečo obliko. Po poklicu je geolog, vendar ga je življenje v deželi, ki so jo močno zaznamovale usodne prelomnice 20. stoletja, prisililo k pisanju o zgodovini. Je proučevalec tistih zgodovinskih plasti, ki za zahodno mejo ostajajo spregledane, predvsem krajevne zgodovine, nacionalizma in strahu pred drugim. Njegove temeljito dokumentirane študije, za katera je prejel tudi nagrade, se berejo kot dobro napisani romani. Med njegovimi deli najdemo naslove, kot so Cari, non scrivetemi tutto. Gli Isaak, una famiglia in trappola fra Hitler e Stalin (Mondadori 1995); Cime irredente. Un tempestoso caso storico alpinistico (Vivalda 1996); Non era una donna, era un bandito. Rita Rosani, una ragazza in guerra (Cierre edizioni, 2014) in La notte delle faville (Mursia 2007).

Foto: Jernej Humar/Mesto knjige