Marij Čuk

> Mesto knjige 2020

Marij Čuk (1952) je v sodobni slovenski književnosti zapisan kot pesnik, pisatelj in dramatik, njegova dejavnost pa se širi tudi na področje gledališke kritike in pisanja komentarjev za slovenske medije, predvsem Radio Slovenija. S svojim kritičnim pogledom na družbeno dogajanje je neizprosen presojevalec zablod sodobnega časa, ki človeka odtujuje od bistva njegove biti, kar se kaže predvsem v Čukovi prozi. Z ironijo, sarkazmom, grotesko in satiro biča napake in politično medlost, ki posameznika, predvsem Slovenca v Italiji, vodijo v razvodenelost, malodušje in razdvojeno identiteto.
Njegova literarna ustvarjalnost je pregnetena tudi in predvsem z lirizmom. Iskanje dvojine, zaverovanost v ljubezensko čustvo, sta Mariju Čuku neizčrpen vir navdiha, obrobljenega z rahlo ironijo in globokim humanističnim nabojem, kar umešča avtorja med najbolj avtentične glasove sodobne književnosti.

Foto: Veronika Savnik