Miha Kozorog

> Mesto knjige 2017

Miha Kozorog (1975) je višji znanstveni sodelavec Inštituta za slovensko narodopisje Slovenske akademije znanosti in umetnosti in izredni profesor na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Univerze v Ljubljani. Je član upravnega odbora Slovenskega etnološkega društva. Napisal je čez 40 znanstvenih člankov in je (so)avtor treh monografij. Leta 2012 je za izjemni znanstveni dosežek prejel priznanje Javne agencije za raziskovalno delavnost Republike Slovenije.
Raziskave vključujejo: odnosi med ljudmi in okoljem; antropologija prostora in krajine; meje; agrarna antropologija; ekonomska antropologija; turizem in festivali; popularna kultura; antropološke in etnološke teorije. Terensko delo je opravljal v Sloveniji, Italiji, Bosni in Hercegovini, Makedoniji in na Madžarskem.

Foto: Matjaž Rušt