Milena Miklavčič

> Knjige pod jelkami 2017

Milena Miklavčič (1952) je slovenska pisateljica, novinarka ter ljubiteljska zgodovinarka in antropologinja. Na Radiu Sora je več kot 20 let snovala kulturne in otroške oddaje, oddajo Ponedeljkovi komentarji in prvo nedeljsko radijsko popoldne. Več let je sodelovala pri oddaji Pomagajmo si. Leta 1992 je za časopis Gorenjski glas pričela pisati resnične zgodbe za rubriko Usode. Piše za Žirovski občasnik, Idrijske novice, Utrip. V Nedelu piše v rubriko Nedelova posvetovalnica. Za knjižnico Ivana Tavčarja v Škofji Loki je deset let vodila Sredine večere, pogovore s slovenskimi kulturniki, pozneje v Žireh.
Prvo zbirko pravljic Abeceda iz Zakajčkove ulice je spodbudila hči, ki ni hotela brati. Druga knjiga Usode je iz resničnih zgodb, ki so od leta 1992 izhajale v podlistku Gorenjskega glasa. Razlog za izid tretje knjige pravljic Pri hrastu na levo (600 izvodov) je bila sinova bolezen. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti jo je razglasil za najboljšo slovensko samozaložniško knjigo leta 2006.
Pri raziskovanju preteklosti se osredotoča na medčloveške odnose prednikov, npr. raziskava o spolnosti na Žirovskem v začetku 20. stoletja Agn, ret pa kače niso za igrače v 27. številki Žirovskega občasnika (1998). V knjigi Ženske je zbranih 52 zgodb o sodobni ženski, tudi o ženski erotiki. Leta 2013 je izšlo poljudnoraziskovalno etnološko delo Ogenj, rit in kače niso za igrače, ki je bilo leta 2017 na 14. mestu po izposoji v slovenskih knjižnicah.

Foto: Mesto knjige