Petra Svoljšak

> Knjige pod jelkami 2018

Petra Svoljšak (1965) je zgodovinarka, znanstvenica, ki se tri desetletja ukvarja z obdobjem prve svetovne vojne, ker ji to obdobje zaradi svoje neraziskanosti in potisnjenosti ob rob slovenskega zgodovinjenja predstavlja poseben izziv, nepresahljiv vir izjemnih tematik. Navdihujejo jo usode civilnega prebivalstva v vojni, ki je bilo izpostavljeno povsem novim in dotlej neznanim izzivom, ki jih je generiralo vojno nasilje.
Je predstojnica Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU, znanstvena svetnica, izredna profesorica, predsednica Upravnega odbora Inštituta za novejšo zgodovino, podpredsednica Upravnega odbora ZRC SAZU in članica upravnega odbora Ustanove Fundacija Poti miru v Posočju.
Leta 1998 je doktorirala z doktorsko disertacijo “Italijanska okupacija Posočja 1915 – 1917”, ki je v predelani obliki izšla leta 2003 pri Založbi Nova revija pod naslovom “Soča, sveta reka. Italijanska zasedba slovenskih ozemelj 1915 – 1917.” Leta 2007 je s sodelavci pripravila študijski program Kulturna zgodovina, ki se izvaja na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici in ga vodila ter na njem sodelovala do konca leta 2020, pedagoško pa sodeluje tudi s Podiplomsko šolo ZRC. Med letoma 2012 in 2018 je bila predsednica (do 2013) in podpredsednica Nacionalnega odbora za obeleževanje 100. letnic prve svetovne vojne, ki jo je ustanovila vlada RS in s katerim se je Slovenija postavila na evropski zemljevid obeleževanj prve svetovne vojne s skoraj 500 zabeleženimi dogodki po celotnem slovenskem prostoru, s postavitvijo spomenikov v spomin slovenskim vojakom na Doberdobu, v Gorlicah (Poljska) in Lvivu (Ukrajina).
Za svoje delo je prejela Srebrni znak ZRC SAZU za najodmevnejši doktorat na področju humanistike za leto 1998, odlikovanje viteški križ madžarskega reda za zasluge “kot priznanje za njen trud pri razvoju madžarsko-slovenskih znanstvenih in kulturnih stikov ter pri organizaciji spominskih slovesnosti ob stoletnici prve svetovne vojne” in nagrado Klio Zveze zgodovinskih društev Slovenije za leti 2019 in 2020 za monografijo: Petra Svoljšak, Gregor Antoličič, Leta strahote. Slovenci in prva svetovna vojne. Ljubljana: Cankarjeva založba 2018.

Foto: Uroš Hočevar