Primož Turk

> Mesto knjige 2023

Primož Turk je predavatelj na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, kjer poučuje predmeta Uvod v politologijo in Uvod v družbeno teorijo. Raziskovalno se ukvarja predvsem s področjem Aristotelove praktične filozofije. V preteklosti se je raziskovalno posvečal področju zgodovine managementa, zlasti Taylorjevega znanstvenega managementa. Je sourednik in soprevajalec dela Načela znanstvenega managementa avtorja F. W. Taylorja.

Foto: Jernej Humar/Mesto knjige