Renato Podbersič

> Knjige pod jelkami 2018

Zgodovinar prof. dr. Renato Podbersič ml. (1970) je študiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani, doktoriral pa na Fakulteti za humanistiko v Kopru. Zaposlen je na Študijskem centru za narodno spravo v Ljubljani, hkrati je asistent za novejšo zgodovino na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Od leta 2017 je glavni urednik znanstvene revije Dileme, ki jo izdaja Študijski center za narodno spravo, ter predsednik Slovenskega zgodovinskega društva za novejšo in sodobno zgodovino.
Proučuje totalitarizme v 20. stoletju na Slovenskem, cerkveno zgodovino, prvo svetovno vojno in posebej soško fronto ter raziskuje judovske zgodovino in preganjanja Judov v širšem srednjeevropskem prostoru. Je član mednarodne komisije za proučevanje holokavsta – IHRA , ki v Sloveniji deluje pri ministrstvu za zunanje zadeve. Med njegova glavna dela sodita monografiji Revolucionarno nasilje na Primorskem. Goriška in Vipavska 1941–1945 (2011) in Jeruzalem ob Soči. Judovska skupnost na Goriškem od 1867 do danes (2017), ki je bila leta 2018 nominirana za nagrado Klio.

Foto: David Verlič/Mesto knjige