Sašo Dolenc

> Knjige pod jelkami 2019

Sašo Dolenc (1973) je filozof, fizik, urednik, pisatelj, prevajalec in novinar. Študiral je fiziko in filozofijo na Univerzi v Ljubljani. Za svojo diplomo iz atomske fizike je prejel študentsko Prešernovo nagrado.
Področja njegovega raziskovanja zajemajo predvsem filozofijo in zgodovino znanosti. Je soustanovitelj, urednik in koordinator Kvarkadabre, ki je spletni časopis za popularizacijo znanosti. Je sodelavec Frekvence X in Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Njegov cilj je predvsem popularizacija znanosti, torej razlaganje znanstvenih konceptov na način, da jih lahko razume kdorkoli.
Med letoma 2000 in 2009 je vodil vaje, seminarje in predaval narazličnih fakultetah Univerze v Ljubljani (Filozofska fakulteta, Fakulteta za strojništvo in Biotehniška fakulteta) in Univerze na Primorskem.
Objavil je že več kot tisoč poljudnoznanstvenih člankov (Delo, Dnevnik, Proteus; Kvarkadabra, Življenje in Tehnika…) za katere je leta 2006 prejel nagrado Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju znanosti, leto kasneje pa še nagrado Futurum za inovacijsko novinarstvo. Poleg mnogih poljudnoznanstvenih člankov je tudi avtor oziroma soavtor šestnajstih izvirnih znanstvenih člankov, petih samostojnih znanstvenih sestavkov ali poglavij v monografski publikaciji in dveh monografij. Nekaj časa je bil tudi član uredništva revije Proteus. Kot avtor, soavtor, urednik ali prevajalec je sodeloval pri izdaji nekaj knjig in zbornikov.

Foto: Rebeka Bernetič/Mesto knjige