Stefano Lusa

> Mesto knjige 2021

Stefano Lusa (1968) je zgodovinar, poznan predvsem kot novinar na nacionalnem manjšinskem programu Radio Capodistria. Doktoriral je iz zgodovine sodobnih družb na Univerzi v Torinu pod mentorstvom Jožeta Pirjevca. Je avtor številnih člankov o slovensko-italijanskih odnosih ter o procesu slovenske demokratizacije. Njegova radijska oddaja “Il vaso di Pandora” je po mnenju mnogih najboljša politično-analitična oddaja v slovenskem medijskem prostoru nasploh.

foto: Rebeka Bernetič/Mesto knjige