Tomaž Grušovnik

> Mesto knjige 2022

Tomaž Grušovnik (1982) je filozof, dejaven na področju filozofije pragmatizma in se ukvarja z vlogo in položajem filozofije v družbi ter s problematiko izogibanja vednosti in izmikanja odgovornosti v navezavi na etiko. Obravnava tudi humanistične perspektive okoljske problematike in etiko živali ter filozofijo vzgoje in izobraževanja. Največji vpliv na Grušovnikovo razmišljanje sta imela pozni Ludwig Wittgenstein in Stanley Cavell.
Za diplomsko nalogo na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani na temo filozofije psihologije poznega Ludwiga Wittgensteina pod mentorstvom Boruta Cerkovnika je prejel fakultetno Prešernovo nagrado. Podiplomski študij je nato nadaljeval na istem oddelku pod mentorstvom Deana Komela in Lenarta Škofa ter l. 2013 doktoriral na temo odnosa do filozofske refleksije znotraj pragmatistične tradicije.
Kot prejemnik Fulbrightove štipendije se je leta 2009 raziskovalno izpopolnjeval na Oddelku za filozofijo University of New Mexico, leta 2010 pa je kot štipendist norveškega finančnega mehanizma deloval kot raziskovalec na Centru za razvoj in okolje univerze v Oslu na Norveškem, kjer je bil leta 2011 gostujoči predavatelj. Od leta 2007 je zaposlen kot visokošolski učitelj na Univerzi na Primorskem.

Foto: Rebeka Bernetič/Mesto knjige