Vida Rucli

> Mesto knjige 2020

Vida Rucli (1993) je študirala arhitekturo na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani in diplomirala z nalogo o partizanskih spomenikih socialistične Jugoslavije in njihovem odnosu do krajine. Leta 2015 je ustanovila kulturno revijo Robida, pri kateri ureja vsebino in grafično podobo. Z društvom Robida, katerega predsednica je od leta 2017, razvija kulturne projekte, ki preizprašujejo teme krajinske zapuščenosti in marginalnosti obmejnih območij, zlasti kraja Topolo v Beneški Sloveniji. Občasno deluje v gledališču in filmu kot igralka in scenografinja.

Foto: Rebeka Bernetič/Mesto knjige