Lit Budal

Andrej Budal

Pisatelj, pesnik in publicist iz Štandreža. Študiral je na Dunaju, nato pa se preživljal večinoma kot učitelj v Tolminu, Trstu in Idriji. Med letoma 1923 in 1943 je bil premeščen Videm, Perugio in Benetke. Po vojni je kot član goriške delegacije sodeloval na mirovni konferenci v Parizu. Kasneje je postal upravnik Slovenskega narodnega gledališča v Trstu.

Kip je delo akademskega kiparja Negovana Nemca.