Lit Gregorčič

Simon Gregorčič

Simon Gregorčič je bil prvi zares slavni slovenski pesnik z zahodnega roba že za časa svojega življenja. S prodajo svojih poezij si je kupil tudi hišo in posest v Gradišču nad Prvačino, kjer je služboval kot zasebni duhovnik in kmet – poet. Čeprav biografije poudarjajo njegovo bolehnost in uboštvo, je spomin domačinov nanj drugačen. Poudarja se njegovo radoživost, aktivnost in celo zelo dobro razvito poslovno žilico. Med narodnobuditeljskimi pesmimi, filozofsko-religiozno in izpovedno poezijo srečamo tudi nemalo ljubezenskih poezij.

Kip je delo akademskega kiparja Zdenka Kalina.