Lit Vilfan

Josip Vilfan

Josip Vilfan (oz. Wilfan) je bil odvetnik in liberalni politik v okviru društva Edinost v Trstu. Leta 1920 je ob požigu Narodnega doma izgubil stanovanje in knjižnico. Naslednje leto je bil izvoljen v parlament, kjer je bil poslanec do leta 1924. V parlamentu, ki je kmalu padel pod fašistično oblast, je zagovarjal pravice narodnih manjšin. Od leta 1928 pa vse do prenehanja delovanja je na Dunaju vodil Kongres evropskih narodnosti, ki je bilo mednarodno telo za narodnostne manjšine v novi Evropi, ki se je rodila po prvi svetovni vojni. Kongres je deloval kot pritisk na Ligo narodov, ki je bila pod močnim vplivom zmagovalnih držav in niso rade priznavale pravic manjšinam na novozasedenih teritorijih. Vilfanov Kongres je zagovarjal sistematično reševanje pravic manjšin na evropski ravni in je tako tudi tlakoval pot sodobnega manjšinskega prava.

Kip je delo akademskega kiparja Negovana Nemca.